مینا 2

مینا 2 چاپ‌شده
اگر می‌خواهید زبانِ فارسیِ معیار را به شیوه‌ای لذّت‌بخش فرابگیرید، مینا بهترین انتخاب است. طرّاحیِ جذّاب مینا و محتوای کاربردی و حساب‌شده آن، به شما کمک می‌کند واژه‌ها، کارکردها و ساخت‌های دستوریِ مهّمِ زبانِ فارسی را، به‌سادگی و به‌سرعت، بیاموزید. درس‌های مینا، به گونه‌ای طرّاحی شده‌اند که هم فارسیِ گفتاری را به شما می‌آموزند و هم فارسیِ نوشتاری را. با مینا می‌توانید خیلی زود، به زبانِ فارسی صحبت کنید و بنویسید.
مجموعه مینا در چارچوب الگوهای نوینِ آموزشِ زبانِ دوّم/خارجی تدوین شده‌است. در این مجموعه، همه مهارت‌ها و مؤلفه‌های زبان فارسی مورد توّجه بوده‌اند. مینا در زبان و ادبیات فارسی به معنای مرغِ سخنگو است؛ یعنی با خواندنِ مینا شما می‌توانید در آسمانِ آبیِ زبانِ فارسی پروازی شوق‌انگیز داشته‌باشید!
مینا یک مجموعه 4 جلدی است و هر جلد آن هشت درس دارد. درس‌های مینا ساختارِ مشابهی دارند و هم‌زمان همه مهارت‌های زبانی را مورد توجّه قرار داده‌اند. محتوای هر درس، شامل دو ‌مکالمه کاربردی، دو کارکرد ارتباطی، دو ساختِ دستوریِ مرتبط و دامنه حساب‌شده‌ای از واژه‌های مهم است. به‌علاوه، در هر درس، بخشی به مهارتِ خواندن اختصاص یافته و در همه تمرین‌ها به مهارتِ نوشتن نیز توجّه‌شده‌است. مینا، به نقشِ بازی و تکلیف‌های خلّاق توجّه داشته و صفحه پایانیِ همه درس را به این گونه فعّالیت‌ها اختصاص‌داده‌است.
مینا مجموعه‌ای است چند‌رسانه‌ای، که امکان می‌دهد حجم قابل‌توجّهی از گفتارِ روزمره فارسی‌زبانان را در بافت‌ها و موقعیت‌های گوناگون بشنوید.
برای دانلود فایل‌های صوتی نسخۀ قدیمی مینا روی لینک زیر کلیک کنید:
مینا 2 قدیمی

شمارۀ 1
شمارۀ 2
شمارۀ 3
شمارۀ 4
شمارۀ 5
شمارۀ 6
شمارۀ 7
شمارۀ 8
شمارۀ 9
شمارۀ 10

شمارۀ 11
شمارۀ 12
شمارۀ 13
شمارۀ 14
شمارۀ 15
شمارۀ 16
شمارۀ 17
شمارۀ 18
شمارۀ 19
شمارۀ 20

شمارۀ 21
شمارۀ 22
شمارۀ 23
شمارۀ 24
شمارۀ 25
شمارۀ 26
شمارۀ 27
شمارۀ 28
شمارۀ 29
شمارۀ 30

شمارۀ 31
شمارۀ 32
شمارۀ 33
شمارۀ 34
شمارۀ 35
شمارۀ 36
شمارۀ 37
شمارۀ 38
شمارۀ 39

شمارۀ 40
شمارۀ 41
شمارۀ 42
شمارۀ 43
شمارۀ 44
شمارۀ 45
شمارۀ 46
شمارۀ 47

شمارۀ 48
شمارۀ 49
شمارۀ 50
شمارۀ 51
شمارۀ 52
شمارۀ 53
شمارۀ 54
شمارۀ 55
شمارۀ 56
شمارۀ 57

شمارۀ 58
شمارۀ 59
شمارۀ 60
شمارۀ 61
شمارۀ 62
شمارۀ 63
شمارۀ 64
شمارۀ 65

شمارۀ 66
شمارۀ 67
شمارۀ 68
شمارۀ 69
شمارۀ 70
شمارۀ 71
شمارۀ 72

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط