خمره

کتاب حاضر اثر ارزشمند هوشنگ مرادی کرمانی در حوزه ادبیات داستانی است. این رمان توسط خانم کارولین کروسکری به زبان انگلیسی ترجمه شده است. از خصوصیات این اثر ترجمه روان و دقیق، ساده سازی اصطلاحات و ضرب المثل‌های کلیدی است. این کتاب ویژه فارسی آموزان به منظور تقویت مهارت خواندن و آشنایی با ادبیات داستانی زبان فارسی است.

مؤلفان کتاب