سیده‌فاطمه طبسی

  • کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی‌ ‌ارشد رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
  • مدرس دوره‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان مراکز آزفای دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه الزهرا (س) و بنیاد سعدی
  • عضو گروه نویسندگان مجموعۀ لذت خواندن (4 جلدی، ویژۀ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی تا پیشرفته)
  • عضو گروه نویسندگان مجموعۀ شیراز (4 جلدی، ویژۀ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی تا پیشرفته و دانش‌آموزان مدارس لبنان)
  • علاقه‌مندی‌های مطالعاتی و پژوهشی: «گفتمان‌کاوی»، «ایدئولوژی، جنسیت، هویت و فرهنگ در آموزش زبان»، «تحلیل منابع آموزشی»، «آموزش مهارت خواندن» و «آموزش واژه و اصطلاحات»

کتاب‌های سیده‌فاطمه طبسی