مروارید طالبی

خانم مروارید طالبی دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان» در دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس آموزش و پژوهش بنیاد سعدی است. آموزش و پژوهش حول زبان فارسی، خصوصاً دو مؤلفۀ «واژه» و «تلفظ» در حوزۀ علاقۀ ایشان است. از تألیفات ایشان می‌توان به کتاب «آموزش واژه» از مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟» چاپ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی و کتاب «آموزش کاربردی واژه (2)» چاپ انتشارات آزفا متعلق به بنیاد سعدی اشاره کرد. همچنین همکاری در طراحی، برگزاری و ارزیابی دوره‌های مختلف آموزش زبان فارسی و تربیت مدرس زبان فارسی، به‌صورت برخط و حضوری، از دیگر موارد در سوابق حرفه‌ای ایشان است.

کتاب‌های مروارید طالبی