سفر به ایران 2

دورۀ دوجلدی «سفر به ایران» از جمله کتاب‌های آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه است و با هدف آموزش زبان فارسی به گردشگرانی که قصد بازدید از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و هنری کشور ایران را دارند، تهیه شده است. در این کتاب، فرد با موقعیت‌های مختلفی که یک گردشگر به‌طور معمول در آن قرار گرفته و با آن مواجه می‌شود و گفتمان غالب و بی‌نشان در هر موقعیت آشنا شده و با مطالعۀ دروس و انجام تمرین‌های کتاب می‌تواند ارتباط نوشتاری و گفتاری مؤثری با فارسی‌زبانان برقرار کند.

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط