روشهای سادۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

کتاب‌ روش‌های سادة زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان با هدف آسان کردن یادگیری و یاددهی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، آموزش تدریس خلاقانه به مدرسان و به تبع آن، تربیت مدرسان حرفه‌ای و ماهر برای آموزش زبان فارسی تألیف شده‌است. این کتاب در سال 1400 توسط انتشارات آزفای بنیاد سعدی به چاپ رسیده است. کتاب تألیف رضامراد صحرائی و هدی سلیمی در 7 فصل است که مجموعاً 59 روش و 138 فعالیت خلاقانه آموزشی در حوزه‌های مختلف آموزش زبان را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. مخاطب این کتاب مربیان و مدرسان زبان و کلیة علاقه‌مندان به مباحث آموزش زبان است.

مؤلفان کتاب