استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان

آموزش زبان فارسی به خارجیان حدود 400 سال سابقه مکتوب و مستند دارد؛ با وجود این، هنوز فاقد یک استاندارد آموزشی مرجع فراگیر است. این درحالی است که برای اکثر زبان‌های دنیا، از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و حتی چینی، کره‌ای، ترکی و عربی چارچوب‌های آموزشی مرجع وجود دارد و تمام برنامه‌های آموزشی موسسه‌های مربوط به آموزش این زبانها در قالب این استانداردها اجرا میشود. هدف از تدوین این استاندارد آموزشی، ساماندهی برنامههای آموزشی زبان فارسی به خارجیان، آزمونهای تعیین سطح، پیشرفت و بسندگی/مهارتی، و یکسانسازی و ارتقاء محتوای دورههای آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت زبان فارسی است. به‌علاوه، این استاندارد، معیار معتبری برای تهیه و تدوین مواد آموزشی و کمک آموزشی است. در این استاندارد آموزشی، متناسب با تنوع فارسی‌آموزان خارجی و اهداف گوناگون آنها، آموزش زبان فارسی در 720 ساعت آموزشی و 4 سطح طراحی شده است. سطوح آموزش زبان فارسی در این چارچوب عبارتند از: سطح نوآموز 40 ساعت آموزشی، سطح مقدماتی 120 ساعت آموزشی، سطح میانی 360 ساعت آموزشی و سطح پیشرفته و ماهر 200 ساعت آموزشی.

مؤلفان کتاب