چارچوب 1

چارچوب 1 چاپ‌شده
جلد نخست از مجموعۀ «چارچوب»، دستور زبان فارسی را برای فارسی‌آموزان خارجی در سطح مقدماتی و پیش‌میانی آموزش می‎دهد. این کتاب نخستین کتابی است که زبان فارسی را بر اساس «دستور آموزشی» تدریس می‌کند و برای آموزش دستور بر نقش و کاربرد آن در «ارتباط» تمرکز دارد که این نکته مهمترین ویژگی این کتاب به شمار می‎رود.
جلد اول چارچوب متشکل از 35 درس است که در 12 فصل دسته‌بندی شده‌اند. هر درس بر یک کارکرد زبانی تمرکز دارد که در قالب یکی از ساخت‎های دستوری آموزش داده می‌شود. قالب درس‎ها و چینش تمرین‎ها از نوع تشخیصی به تولیدی است؛ به گونه‎ای که زبان‌آموز کارکرد زبانی موردنظر را ابتدا در ساختار دستوری مناسب آن تمرین می‎کند و سپس، با انجام دو تمرین پایانی موفق می‎شود تا آن ساخت را در موقعیت درست، به صورت نوشتاری و گفتاری به کار ببرد. هر نکتۀ دستوری به گونه‎ای در میان تمرین‎ها جای داده شده است که تمرین بعد از آن، به تثبیت آن نکته در ذهن زبان‎آموز کمک می‏کند. همچنین، در پایان هر فصل، توصیف قواعد دستوری و آموزش مستقیم آن به صورت سنتی، با ارائه بخشی به نام «توضیح دستوری» مد نظر بوده است.

درس 0

درس 1: من امیر هستم. بخش الف: بخوانید.
درس 1: بخش واژه 1
درس 1: بخش واژه 2
درس 1: بخش واژه 3
درس 1: بخش ج

درس 2: این چیست؟ بخش الف: بخوانید.
درس 2: بخش واژه 1
درس 2: بخش ج

درس 3: سانیا و نیکیتا قدبلند هستند. بخش الف: بخوانید.
درس 3: بخش واژه 1
درس 3: بخش واژه 2
درس 3: بخش ج

درس 4: کامپیوتر کجاست؟ بخش الف: بخوانید.
درس 4: بخش واژه: 1
درس 4: بخش ج

درس 5: امروز شنبه است. بخش الف: بخوانید.
درس 5: بخش واژه 1
درس 5: بخش واژه 2
درس 5: بخش ج

درس 6: آنها چند نفر هستند؟ بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 6: بخش ج

درس 7: امیر چند خواهر و برادر دارد؟ بخش الف: بخوانید.
درس 7: بخش واژه 1
درس 7: بخش ج

درس 8: داخل کیفت چی داری؟ بخش الف: بخوانید.
درس 8: بخش واژه 1
درس 8: بخش ج

درس 9: من تب دارم. بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 9: بخش واژه 1
درس 9: بخش واژه 2
درس 9: بخش واژه 3
درس 9: بخش ج

درس 10: اسم این درخت زیبا نخل است. بخش الف: بخوانید.
درس 10: بخش ج

درس 11: کدام حیوان سنگین‌تر است؟ بخش الف: بخوانید.
درس 11: بخش واژه 1
درس 11: بخش ج

درس 12: صبحانۀ آرمان مقداری نان و کمی پنیر است. بخش الف: بخوانید.
درس 12: بخش ج

درس 13: او هرشب مسواک می‌زند. بخش الف: بخوانید.
درس 13: بخش ج

درس 14: این فایل باز نمی‌شه. بخش الف: بخوانید.
درس 14: بخش واژه 1
درس 14: بخش ج

درس 15: در فصل تابستان، هوا گرم می‌شود. بخش الف: بخوانید.
درس 15: بخش واژه 1
درس 15: بخش واژه 2
درس 15: بخش ج

درس 16: ابتدا تخم مرغ‌ها را هم می‌زنیم. بخش الف: بخوانید.
درس 16: بخش ج

درس 17: به‌نظر شما، در آینده چه‌اتفاقی می‌افتد؟ بخش الف: بخوانید.
درس 17: بخش ج

درس 18: از این به بعد، هرروز ورزش می‌کنم. بخش الف: بخوانید.
درس 18: بخش ج

درس 19: ما امشب می‌ریم سینما. بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 19: بخش ج

درس 20: هفتۀ پیش مریض بودم. بخش الف: بخوانید.
درس 20: بخش ج

درس 21: داری چه‌کار می‌کنی؟ بخش الف: به گفت‌وگوی تلفنی گوش کنید.
درس 21: بخش واژه 1
درس 21: بخش ج

درس 22: مستقیم برو، بعد بپیچ سمت چپ. بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 22: بخش ج

درس 23: صبح به موقع بیدار شوید! بخش الف: بخوانید.
درس 23: بخش ج

درس 24: در کلاس ثبت نام کنید! بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 24: بخش ج

درس 25: بفرمایید! چی‌ میل دارید؟ بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 25: بخش ج

درس 26: ما باید در هوای آلوده از ماسک استفاده کنیم. بخش الف: بخوانید.
درس 26: بخش ج

درس 27: او می‌تواند روی دست‌هایش بایستد. بخش الف: بخوانید.
درس 27: بخش ج

درس 28: شاید تو برنده بشی ... بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 28: بخش ج

درس 29: او می‌خواهد زبان فارسی را یاد بگیرد. بخش الف: بخوانید.
درس 29: بخش ج

درس 30: دوست دارم گیتار بزنم. بخش الف: بخوانید.
درس 30: بخش ج

درس 31: اگر با برنامه درس بخونی، موفق می‌شی. بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 31: بخش ج

درس 32: در گذشته، ما همیشه به کتابخانه می‌رفتیم. بخش الف: به گفت‌وگو گوش کنید.
درس 32: بخش ج

درس 33: یک نفر داشت در را باز می‌کرد. بخش الف: بخوانید.
درس 33: بخش ج

درس 34: آیا دزد به خانه آمده‌است؟ بخش الف: بخوانید.
درس 34: بخش ج

درس 35: تا حالا به شیراز رفته‌ای؟ بخش الف: بخوانید.
درس 35: بخش ج

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط