سلام دکتر

درس 1
درس 1: پیراپزشکی

درس 2
درس 2: درمان سنتی و دارو درمانی

درس 3
درس 3: بدون نسخه

درس 4
درس 4: تغذیه و بیماری ها

درس 5
درس 5: آب درمانی

درس 6
درس 6: روان شناس و روان پزشک

درس 7
درس 7: مراقبت از پوست مو

درس 8
درس 8: غش کردن

درس 9
درس 9: ناشتا بودن

درس 10
درس 10: مشکلات گوارشی

درس 11
درس 11: سقط جنین

درس 12
درس 12: دندان شیری و دندان دائمی

درس 13
درس 13: تداخل دارویی

درس 14
درس 14: متخصص بیهوشی

درس 15
درس 15: کمک های اولیه

مؤلفان کتاب