لذت خواندن 3

لذت خواندن 3 چاپ‌شده
اگر می‌خواهید از یادگیری زبان فارسی لذت ببرید، باید مهارت خواندن خود را تقویت کنید. این کتاب، با بهره‌گیری از اصول و مهارت‌های آموزشی مناسب، به شما کمک می کند تا:
به کمک دانش قبلی خودتان فارسی را یاد بگیرید،
دامنۀ واژگان خود را تقویت کنید،
خودتان معنی متن را تشخیص دهید،
سرعت خواندنتان را افزایش دهید و
بدون کمک دیگران، هر متنی را به زبان فارسی بخوانید.
متن های این کتاب بسیار جذاب و همه پسند و تصاویر درس ها نیز، اصیل، دیدنی و چشم نواز هستند. طراحی زیبای کتاب، لذت خواندن آن را دوچندان کرده است. در هر درس، دو مهارت برای تقویت خواندن و واژه معرفی شده است. یادگیری این مهارت ها به شما کمک خواهد کرد بدون نیاز به کمک دیگران، با دنیای زبان فارسی ارتباط برقرار کنید و از لذت دائمی آن بهره مند شوید.

بخش 1 درس 1: اعضای اضافی
بخش 1 درس 2: صدا داریم تا صدا

بخش 2 درس 1: شیر، جام، سیمرغ
بخش 2 درس 2: تئاتر در مرز

بخش 3 درس 1: شیخ اجل
بخش 3 درس 2: مسافر ترسو

بخش 4 درس 1: مغز و نیمکره‌هایش
بخش 4 درس 2: چپ‌دستی

بخش 5 درس 1: گزارش سفر
بخش 5 درس 2: برادران امیدوار

بخش 6 درس 1: صدا، دوربین، حرکت!
بخش 6 درس 2: سینما حقیقت

بخش 7 درس 1: از زندگی قبیله‌ای تا دهکدۀ جهانی
بخش 7 درس 2: شهر رؤیاها

بخش 8 درس 1: قهرمانان
بخش 8 درس 2: فردوسی و اسطوره

مؤلفان کتاب

همکاران دیگر

کتاب‌های مرتبط